fbpx

Què és i què fa un Geganter?

Geganter

geganter | gegantera

Etimologia de: gegant
Folklore
m f

Persona que forma part d’una Colla Gegantera. Es consideren geganters i geganteres aquelles persones que son membres d’una agrupació de gegants, ja siguin els propis portadors, músics o acompanyants. Habitualment es fa referència al terme de geganter, a la persona que porta els gegants i els fa ballar.

Què és un Geganter?

Els geganters i les geganteres son les persones dedicades a portar els gegants i capgrossos, i fer-los ballar al ritme de la música. Als membres que formen part d’una colla de gegants com per exemple els músics i acompanyants que encara que no portin gegants, també se’ls coneix com a geganters.

Jo sóc Geganter, i tu?

Jo sóc Geganter és una campanya que es va llençar des de la Colla d’Amics i Geganters de Llucmaçanes, per incentivar la participació de la gent a formar part del grup com a geganters. Mantenir viva la cultura i la tradició gegantera és cosa de tots. La feina desinteresada de molts portadors i portadores de gegants permet que la cultura gegantera mai s’apagui. Ha arribat el teu torn, jo sóc geganter, i tu?

Tipus de Geganter

Al seu orígen fa molts anys, els geganters cobraven per dur els gegants, ja fos una compensació econòmica o bé amb espècie amb un obsequi com un parell d’espardenyes, arròs i carn. A dia d’avui el geganter és una persona que sense cap tipus d’ànim de lucre, porta els gegants amb tota la seva il·lusió del món.

Segons la funció del geganter dins d’una colla gegantera, n’hi ha de 6 tipus:

Geganter portador

Els portadors genèricament anomenats geganters, són els encarregats de fer desfilar els gegants al ritme de la música durant els passacarrers i cercaviles. En funció de l’edat i experiència del geganter, uns portaran els gegants més grans, d’altres gegantons més petits, o bé els capgrossos i altres figures festives.

Geganter ballador

Aquests geganters, els balladors, son els qui assajen balls d’honor, coreografies, balls institucionals o protocol·laris. Aquests balls requereixen de molta pràctica i assaig, ja que no és fàcil coordinar dues figures d’envergadura des de dins el gegant.

Geganter músic

El geganter músic és el que forma part del propi grup de música de la colla de gegants, per fer-los ballar al ritme del flabiol, la gralla, o altres instruments de vent i percussió.

Geganter acompanyant

El geganter de suport o col·laborador són els que ajuden als portadors des de fora del gegant guiant-los per els carrers i avisant-los de qualsevol obstacle, ajudar als geganters més petits, o coordinant les diferents fases d’una actuació o espectacle.

Geganter cap de colla

El cap de colla és el geganter que dirigeix i coordina a tots els geganters i gegants durant els passacarrers i cercaviles, trobades, espectacles… perqué tot vagi segons marca la programació de l’acte o festa. També és l’encarregat de posar-se en contacte amb altres colles geganteres per fer intercanvis culturals, o bé la d’organitzar festes populars juntament amb les institucions públiques o privades.

Geganter constructor

El geganter constructor és el que crea nous gegants i els hi fa les pertinents tasques de manteniment i reparacions perqué sempre llueixin radiants. Normalment el constructor de gegants sol ser una persona externa de la colla de geganters, però en alguns casos, un dels membres de la colla sol ser el propi constructor dels gegants, normalment el cap de colla.

Scroll al inicio